רשימת השירים

זוהי רשימה מקוצרת, המתייחסת בעיקר להרצאת המבוא - "פולקלור יהודי" - ולהרצאה בשם "מלך ומלכה". רוב השירים באתר כתובים באותיות לטיניות ומתורגמים לאנגלית. הם
 רשומים כאן.

שירים מוקלטיםדאס ליד פון דער גאלדענער פאוועדי זון וועט ארונטערגיין;
My modern Jewish mum


השירים

שפה

הרצאה

וידאו

א מאל איז געווען א מעשה

יידיש

מלך ומלכה

 

א סעודהניו / וואס וועט זיין אז משיח וועט קומען

יידיש

מלך ומלכה

 

אדיו קרידה

לדינו

פולקלור יהודי?

 

אויפן פריפעצ'יק

יידיש

פולקלור יהודי?

 

אונה פסטורה יו אמי

לדינו

פולקלור יהודי?

 

אונטער דעם קינדס וויגעלע

יידיש

פולקלור יהודי?

קובץ אודיו
איל דבטה דה לאס פלורסלדינועץ החיים 

דאס ליד פון דער גאלדענער פאווע

יידיש

די גאלדענע פאווע

וידאו

די זון וועט ארונטערגיין

יידיש

די גאלדענע פאווע

וידאו

ווי אזוי לעבט דער קיסר

יידיש

מלך ומלכה

 

וונטאנאס אלטאס

לדינו

מלך ומלכה

 

טום באלאלייקא

יידיש

פולקלור יהודי?

 

לה קנטיגה דיל פואגו

לדינו

פולקלור יהודי?

 

לה רוזה אינפלוריזה

לדינו

פולקלור יהודי?

 

לנדריקו

לדינו

מלך ומלכה

 

מורניקה

לדינו

פולקלור יהודי?

 

מלווה מלכה

יידיש

מלך ומלכה

 

קואנדו איל ריי נמרוד

לדינו

מלך ומלכה

 

 


 

 The Songs  :אנגלית