מלווה מלכה

גירסה שירתית בעברית:   ח. ב. אילון-ברניק

[בהרצאה: מלך ומלכה]

א, ברודער זאג, ווי הייסט דער טאג הגידה נא מה יום נקרא
וואס מיר אלע מיינען פריילעך

אשר בו שמחים כלנו

דער יידעלע, דער קליינער 

 היהודי הדל 

דער כשרער, דער שיינער

ישכח כל עמל 

איז דאך דאן א מלך

 חמדות מלכים לו ניתנו 

 

 

שבת אליין קומט צו גיין 

 שבת היום בא בשלום 

זייט זשע פריילעך אלע

 גם ברינה ובצהלה

טאנצט, קינדער

 צאו, בנים

יעדערער באזונדער

 בריקודים

לכבוד דער הייליקער כלה 

 לכבוד שבת הכלה

 

 

דאס איז קלאר, ווי א האר 

אמת לעד כי השבת 

אז שבת איז די כלה 

 היא הכלה נפשנו 

דער חתן, דער שיינער

והחתן פאר

איז ניט קיינער 

הוא לא אחר 

נאר מיר, יידן אלע

רק ישראל עמנו

 

 

ווער עס לאכט און חוזק מאכט

 מי שיצחק וילעג 

פון די כלה-חתן 

 לכלה-חתן 

יענער וועט טאקע

זה אומלל

עסן א מכה

מכה יאכל

פון דער סעודה לויתן

מסעודת לויתן