אַ סעודעהניו

בהרצאה: מלך ומלכה
מקור הטקסט הזה - Mlotek: Pearls of Yiddish Song

ראו גירסה בעברית ווואריאנטים מקומיים באתר זמרשת
 
זאג זשע, רבניויאמר-נא, רבניו,

וואס וועט זיין, אז משיח וועט קומען?

מה יהיה כשהמשיח יבוא?

אז משיח וועט קומען

כשהמשיח יבוא

וועלן מיר מאכן א סעודהניו

נסדר סעודה

 

 

וואס וועלן מיר עסן אויף דער סעודהניו?

מה נאכל בסעודה?

דעם שור הבר מיטן לויתן

את השור הבר והלויתן 

דעם שור הבר מיטן לויתן וועלן מיר עסן

את השור הבר והלויתן נאכל

אויף דער סעודהניו 

בסעודה
  

וואס וועלן מיר טרינקען אויף דער סעודהניו?

מה נשתה בסעודה?

דעם יין המשומר 

היין המשומר

דעם יין המשומר וועלן מיר טרינקען 

את היין המשומר נשתה

דעם שור הבר מיטן לויתן וועלן מיר עסן 

את השור הבר והלויתן נאכל

אויף דער סעודהניו 

בסעודה
  

ווער וועט אונדז תורה זאגן אויף דער סעודהניו?   

מי יגיד לנו דברי תורה בסעודה?

משה רבנו

משה רבנו

משה רבנו וועט אונדז תורה זאגן 

משה רבנו יגיד לנו דברי תורה

דעם יין המשומר וועלן מיר טרינקען 

את היין המשומר נשתה

דעם שור הבר מיטן לויתן וועלן מיר עסן 

את השור הבר והלויתן נאכל

 אויף דער סעודהניו 

בסעודה
  

ווער וועט אונדז שפילן אויף דער סעודהניו?

מי ינגן לנו בסעודה?

דוד המלך 

דוד המלך
דוד המלך וועט אונדז שפילןדוד המלך ינגן לנו

משה רבנו וועט אונדז תורה זאגן 

משה רבנו יגיד לנו דברי תורה 

דעם יין המשומר וועלן מיר טרינקען

את היין המשומר נשתה 

דעם שור הבר מיטן לויתן וועלן מיר עסן

את השור הבר והלויתן נאכל 

אויף דער סעודהניו

בסעודה 

 

 

ווער וועט אונדז חכמה זאגן אויף דער סעודהניו?

מי יגיד לנו דברי חכמה?

שלמה המלך 

שלמה המלך 

שלמה המלך וועט אונדז חכמה זאגן 

שלמה המלך יגיד לנו דברי חכמה 

דוד המלך וועט אונדז שפילן 

דוד המלך ינגן לנו 

משה רבנו וועט אונדז תורה זאגן 

משה רבנו יגיד לנו דברי תורה 

דעם יין המשומר וועלן מיר טרינקען 

את היין המשומר נשתה 

דעם שור הבור מיטן לויתן וועלן מיר עסן 

את השור הבר והלויתן נאכל 

אויף דער סעודהניו 

בסעודה 

 

 

ווער וועט אונדז טאנצן אויף דער סעודהניו?

מי ירקוד לנו בסעודה?

מרים הנביאה 

מרים הנביאה 

מרים הנביאה וועט אונדז טאנצן 

מרים הנביאה תרקוד לנו 

שלמה המלך וועט אונדז חכמה זאגן 

שלמה המלך יגיד לנו דברי חכמה

דוד המלך וועט אונדז שפילן 

דוד המלך ינגן לנו  

משה רבנו וועט אונדז תורה זאגן 

משה רבנו יגיד לנו דברי תורה 

דעם יין המשומר וועט מיר טרינקען 

את היין המשונר נשתה 

דעם שור הבר מיטן לויתן וועלן מיר עסן 

את השור הבר והלויתן נאכל 

אויף דער סעודהניו 

בסעודה