אַ מאָל איז געווען אַ מעשה

א מאל איז געווען א מעשה

* היה היה מעשה

די מעשה איז גאר ניט פריילעך

מעשה עצוב מאוד

די מעשה הייבט זיך אנעט

במלך יהודי

מיט א יידישן מלך

לפני שנים רבות

 

 

ליולינקע, מיין פייגעלע

נומה, נומה, ילד-חן

ליולינקע, מיין קינד

נומה, בן יקר,

כ'האב אנגעווארן אזא ליבע

אהוב נטש, עזוב הקן

וויי איז מיר און ווינד

מה כאבי נעכר

  

 דער מלך האט געהאט א מלכה

היה היה מלך

 די מלכה האט געהאט א וויינגארטן

ולו מלכה בת-צמד

אין וויינגארטן איז געווען א ביימעלע

כרם היה למלכה

ליולינקע, מיין קינד

נומה, ילד-חמד.

  

 דאס ביימעלע האט געהאט א צווייגעלע

ובכרם עצי גפן

 אויפן צווייגעלע איז געווען א נעסטעלע

הגפנים ריחן תיתנה

אין נעסטעלע האט געלעבט א פייגעלע

ובין עצי הגפן

 ליולינקע מיין קינד.

 צפרי-דרור תקננה

  

  ליולינקע, מיין פייגעלע

נומה, נומה ...

  

 דער מלך איז אפגעשטארבן

המלך מת בלא עת,

 די מלכה איז געווארן פארדארבן

המלכה ביתה עזבה

דאס צווייגעלע איז אפגעבראכן

הגפן, הוי, נבלה

דאס פייגעלע פון נעסט אנטלאפן

הצפור יצאה, לא שבה.

  

 ווו נעמט מען אזא חכם

מאין יבוא חכם

 ער זאל קענען די שטערן ציילן?

הככובים יוכל לספור?

ווו נעמט מען אזא דאקטער

מאין יבוא רופא

ער זאל קענען מיין הארץ היילן?

ללבי ימצא מזור?

  

ליולינקע, מיין פייגעלע

נומה, נומה ...

  

    תירגום שירתי:  ח.ב. אילון-ברניק