Shabbat Hamalkah

Words by H.N. Bialik  -  מלים: ח. נ. ביאליק

 

 החמה מראש האילנות נסתלקה

 

בואו ונצא לקראת שבת המלכה

 

הנה היא יורדת הקדושה, הברוכה

 

 ועימה מלאכים הבא שלום ומנוחה

 

      בואי, בואי, המלכה

 

 בואי בואי, המלכה

 

שלום עליכם, מלאכי השלום

  
 

 קיבלנו פני שבת ברננה ותפילה

 

 הביתה נשובה, בלב מלא גילה

 

 שם ערוך השולחן, הנרות יאירו

 

 כל-פינות הבית יזרחו, יזהירו

 

 שבת שלום ומבורך

 

 שבת שלום ומבורך

 

 בואכם לשלום, מלאכי השלום

  
 

 שבי, זכה, עימנו נא אורי

 

 לילה ויום, אחר תעבורי

 

 ואנחנו נכבדך בבגדי חמודות

 

 בזמירות ותפילות ובשלוש סעודות

 

ובמנוחה שלמה

 

ובמנוחה שלמה

 

ברכונו לשלום, מלאכי השלום

  
 

החמה מראש האלינות נסתלקה

 

בואו ונלווה את שבת המלכה

 

צאתך לשלום, הקדושה, הזכה

 

דעי, ששת ימים אל שובך נחכה

 

כן לשבת הבאה

 

כן לשבת הבאה

 

צאתכם לשלום, מלאכי השלום