טום באלאלייקא

 [בהרצאה פולקלור יהודי?]

להלן שתי גירסאות:

1. הגירסה המקובלת:

שטייט אַ בחור און ער טראַכט
טראַכט און טראַכט אַ גאַנצע נאַכט
וועמען צו נעמען און ניט פֿאַרשעמען
וועמען צו נעמען און ניט פֿאַרשעמען
     טום באלאלײַקע ...
 
מיידל, מיידל, איך וויל בײַ דיר פֿרעגן:
וואָס קען וואַקסן, וואַקסן אן רעגן?
וואָס קען ברענען און ניט אויפֿהערן?
וואָס קען ביינקען, וויינען אָן טרערן?
     טום באלאלײַקע ...
 
נאַשרישע בחור, וואָס דאַרפֿסטו פֿרעגן:
אַ שטיין קען וואַקסן, וואַקסן אָן רעגן,
אַ ליב קען ברענען און ניט אויפֿהערן,
א האַרץ קען ביינקען, וויינען אָן טרערן.
     טום באלאלײַקע
עומד בחור והוא חושב
חושב, חושב, כל הלילה
את מי לקחת ולא לבייש
את מי לקחת ולא לבייש
     טום בללייקה
 
עלמה, עלמה, אני מבקש לשאול אותך,
מה יכול לצמוח בלי גשם?
מה יכול לבעור בלי להישרף?
מה יכול להתגעגע, לבכות בלי דמעות?
     טום בללייקה
 
בחור טיפש, מדוע אתה חייב לשאול?
אבן יכולה לצמוח בלי גשם,
אהבה יכולה לבעור בלי להישרף,
לב יכול להתגעגע, לבכות בלי דמעות.
     טום בללייקה

 

2. גירסה שהוקלטה ע"י זמר העם הבסרבי ארקדי גענדלער בדיסק "עיר מולדתי סורוקה": 

וואָס פֿאַר אַ מילנער האָט נישט קיין מיל?
וואָס פֿאַר אַ לעפֿל האָט נישט קיין שטיל?
וואָס פֿאַר אַ מלך האָט נישט קיין לאַנד?
וואָס פֿאַר אַ ים האָט נישט קיין זאַם?
     טום באַלאַלײַקע ...
 
אַ געשטאָרבענער מילנער האָט נישט קיין מיל,
אַ צעבראָכענער לעפֿל האָט נישט קיין שטיל
אַ מלך פֿון קאָרטן האָט נישט קיין לאַנד,
אַ ים פֿון טרערן האָט נישט קיין זאַם.
     טום באַלאַלייקע ...    
איזה מן טוחן אין לו מטחנה?
איזה מן כף אין לו ידית?
איזה מן מלך אין לו אדמה?
איזה מן ים אין לו סף?
     טום בללייקה ...
 
טוחן מת אין לו מטחנה,
כף שבור אין לו ידית,
מלך קלפים אין לא אדמה,
ים דמעות אין לו סף.
     טום בללייקה ...