מורניקה

[שחרחורת *] 

[בהרצאה: פולקלור יהודי?]

שחומה קוראים לי

Morenica a mi me llaman

עורי היה כה צח

- blanco yo nací

אבל שמש של קיץ

el sol del enverano

שזפה אותי כל כך.

.m'hizo a mi ansí

  

שחומה וחיננית את

     ,Morenica, grociosica sos

שחומה וחיננית

     morenica y graciosica

ועיניך שחורות

     .y mavra matiamu

  

 שחומה קוראים לי

 Morenica a mi me llaman

מלחים מים, 

 ,los marineros

 אם שוב יקראוני

 Si otra vez me llaman

אז אלך עמם.  

 .me vo con ellos

 מורניקה ...

      ... Morenica

 

 

 לשחומה הגידו

 Décilde a la morena

הלבוא תרצה? 

 .si quere vinír

 ספינה, מפרש פורשת,

 La nave ya sta 'n vela

 עוד רגע ותצא.

 .que ya va a partír

 מורניקה ...

      ... Morenica

 

 

 לשחומה הגידו:

 :Décilde a la morena

 למה לא תאהב?

 ?Por qué no me queres

 זהב וזמן יועילו

 Con oro y con tiempo

שאותי תאהב. 

 .a míme rogarés

 מורניקה ...

      ... Morenica

 

 

 היא ירוק לובשת

 Ya se viste la morena

ושני בוהק, 

 ,de vedre y de yul yagí

 כך האגס מופיע

 ansina es la pera

עם האפרסק. 

 .con el siftilí

 מורניקה ...

      ... Morenica

 

 

 עתה היא מתלבשת

 Ya se viste la morena

בגוני כרכום 

 ,de amarillo

כך האגס מופיע 

 Ansina es la pera

עם חבוש אדום. 

 .con el bembrillo

 מורניקה ...

      ... Morenica

 

 

 מעלות התקינו

 Escalerica l'hizo

מפז ומפלדה, 

 d'oro y de metal

 את החתן הביאו

 que venga el nuestro novio

לתת פה ברכה. 

 .a dar berakhá

 מורניקה ...

      ... Morenica

  

 מעלות התקינו

Escalerica l'hizo

מפז ושנהבים, 

,d'oro y de marfil

 את החתן הזמינו

que venga el nuestro novio

לתת קדושים. 

.a dar qedosin.

 מורניקה ...

     ... Morenica

 


גירסה שירתית בעברית מתוך הספר אין בואן סימן מאת שושנה וייך-שחק